Kutatás

 

Kutatók Kutatási terület
Burai Pál Nemlineáris optimalizálás, konvex analízis, konvexitás, középértékeket tartalmazó függvényegyenletek.
Fülöp Otília Kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet
Hujter Mihály Gráfelmélet, optimalizálás, geometria, tudománytörténet
Kiss Krisztina Differenciálegyenletek mérnöki, közgazdasági és biológiai alkalmazásai. Biomatematika, járványterjedés.
Kiss Márton Inverz sajátértékprobléma, Sturm-Liouville operátorok
Kolumbán József Parciális differenciálegyenletek, folyadékmechanika, konvex integrálás, írányításelmélet
Kovács Edith Alice Sztochasztikus hálózatok tulajdonságai, többváltozós statisztika, valószínűségi gráf-modellek, gépi tanulási módszerek
Kovács Sándor Differenciálegyenletek kvalitatív elmélete
Lóczi Lajos Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Mincsovics Miklós Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Kovács Mihály Sztochasztikus parciális differenciálegyenletek analízise és numerikus analízise, nemlokális és törtrendű parciális differenciálegyenletek analízise és numerikus analízise 
Nagy Katalin Nemattraktív hiperbolikus modellek
Svanterné Sebestyén Gabriella Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Szántai Tamás Sztochasztikus programozás
Szűcs Zsolt Normált algebrák és *-algebrák; absztrakt harmonikus analízis
Takács Bálint Differenciálegyenletek analitikus és numerikus vizsgálata
Varga Anita Lineáris és konvex programozás elmélete, Belsőpontos módszerek lineáris programozási és lineáris komplementaritási feladatokra, Az operációkutatás gyakorlati alkalmazásai