Illés Tibor előadást tart az Optimalizálás Szemináriumon

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívjuk 2017. március 23-án (csütörtök) a BME H. 306-os teremben 14:15 - 15:45-ig tartandó Optimalizálás Szemináriumra.

Előadó: Illés Tibor (BME Differenciálegyenletek Tanszék)

Farkas lemmától az EP-tételekig

Farkas Gyula 2017. március 28-án lenne 170 éves, ha ember megérhetne ilyen kort. Leghíresebb németnyelvű, matematika cikkét 1901-ben publikálta. Annak ellenére, hogy a Farkas lemmának nem ez az első németnyelvű publikációja, mégis ez alapján vált ismerté, - kicsit megkésve, - a nemzetközi matematikus közösség számára, Kuhn és Tucker (1951) nemlineáris programozásról írt alapművéből. Farkas Gyula munkássága és híressé vált lemmája, a XIX. század végén és a XX. század elején nem csak magyar matematikusokra (Haár, Neumann, Riesz) volt hatással, hanem nemzetközi matematikai élet vezető személyiségeire is (pl. Minkowski).

Az előadásom célja, elsősorban a lineáris alternatíva tételek konstruktív bizonyítási módszereinek a nyomon követése az elmúlt évtizedekben a szimplex módszer megjelenésétől. Másfelől fontosnak tartom a lineáris alternatíva tételek néhány fontos alkalmazásának és általánosításának a kiemelését.

Természetesen kitérek Farkas lemma néhány előzményére is.

Az előadásom inkább egy szubjektív gondolatsor a lineáris alternatíva tételekről, mint egy mindenre kiterjedő, részletes összegzése a témakörnek.