Darvay Zsolt előadása az Optimalizálási Szemináriumon

                   

 

                                          MEGHÍVÓ

                Szeretettel meghívjuk Darvay Zsolt előadására

                     az Optimalizálási Szeminárium keretében

           2018.05.10., csütörtök, 14.15-15.45, BME, H306-os terem

 

 

Előadó: Darvay Zsolt - Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 

Lineáris optimalizálásra vonatkozó belsőpontos algoritmusok keresési irányainak osztályai

 

A lineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusai a keresési irányok megválasztásától függően különböző hatékonysággal rendelkezhetnek. Ezért a szakirodalomban kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettek ezeknek az irányoknak a meghatározására, illetve csoportosítására. A magfüggvényekre alapozott módszerek esetén hagyományosan az önkorlátozó, illetve önreguláris barrier függvények osztálya esetén sikerült jó eredményeket elérni. Egy másik megközelítésben az alkalmas (eligible) magfüggvények bevezetése által valósítjuk meg a belsőpontos algoritmusok elemzését.

Az algoritmusok elmozdulásvektorai azonban meghatározhatóak az ekvivalens algebrai átalakítás módszerével is, melynek az alapgondolata abban rejlik, hogy  a centrális útnak megfelelő rendszert előbb egy vele egyenértékű alakra hozzuk, majd a Newton módszer segítségével határozzuk meg a keresési irányokat. Az előadásban egy nemrég bevezetett olyan algebrai átalakításra vonatkozó módszert is vizsgálunk, amely konkáv függvények egy osztályára vonatkozik. Néhány nyitott kérdést is megemlítünk.