Frigyik Béla András előadása az Optimalizálás Szemináriumon

 

                            MEGHÍVÓ

   Szeretettel meghívjuk Frigyik Béla András előadására

         az Optimalizálási Szeminárium keretében

      2020. március 12-én csütörtökön 14:15 - 15:45

            Helyszín: BME H. épület 306 terem

 

 

 

Frigyik Béla András (PTE), Tollner Dávid (BME):

HILBERT 13. PROBLÉMÁJÁTÓL A NEURÁLIS HÁLÓKIG II.

Absztrakt:

A második előadásban azokat a tételeket – és egyes esetekben a bizonyításukat – taglalom, amelyek elvezetnek a folytonos függvények neurális hálózatokkal történő reprezentációjáig. Az elméleti rész végén reprezentációról át fogok térni approximációs kérdésekre.

Az előadás utolsó harmadában Tollner Dávid beszél a témakörhöz kapcsolódó numerikus eredményekről.