Ekeland-féle variációs elv és alkalmazásai

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Burai Pál Differenciálegyenletek tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
buraip@math.bme.hu
Típus: 
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Ekeland tétele a célfüggvényre kirótt gyenge feltételek mellett garantálja bizonyos optimalizálási feladatok közelítő megoldásának létezését.
1974-es publikálása óta rengeteg alkalmazása és általánosítása látott napvilátot a szakirodalomban.

A szakdolgozat, illetve, diplomamunka célja a variációs elvvel való megismerkedés, továbbá, bizonyos alkalmazások bemutatása.