Ulam-⁠Hyers-⁠féle stabilitás differenciálegyenlet rendszerek esetén

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Kolumbán József, Differenciálegyenletek Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
jkolumban@math.bme.hu
Típus: 
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Az Ulam-⁠Hyers-⁠féle stabilitás fogalmát először függvényegyenletek
esetén vezették be, csoport homomorfizmusok stabilitásának vizsgálata
érdekében. Viszont azóta több cikk született differenciálegyenletek
illetve differenciálegyenlet rendszerek Ulam-⁠Hyers-⁠féle stabilitását
vizsgálva, és felmerült a kapcsolata ezen stabilitási fogalomnak a
metrikus fixpont tételekhez. A szakdolgozat célja ezen kapcsolat
megértése és az ide tartozó szakirodalom mélyebb elsajátítása.