Szántai Tamás

Beosztás: 
professor emeritus
Fokozat: 
MTA doktora
Szoba: 
H.403
Email: 
szantai@math.bme.hu
Telefon: 
463-1397
Fogadóóra: 
péntek 10-12 h
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Sztochasztikus programozás BMETE93MM05/T00
Sztochasztikus programozás BMETE93MM05/T01

Szántai Tamás (egyetemi tanár) 1969-ben az ELTE matematikus szakán szerezte diplomáját. 1970-ben szerzett egyetemi doktori címet, 1985-ben nyerte el a kandidátusi fokozatot, mely alapján 1995-ben PhD fokozatot kapott, majd 2005-ben szerezte meg az MTA-doktori címét. Pályája elején a BME Villamosmérnöki illetve Gépészmérnöki Karán helyezkedett el, valamint dolgozott az MTA SZTAKI kutatójaként is. Később nyolc évig az ELTE Operációkutatási Tanszékén dolgozott, ahol négy éven keresztül a tanszék vezetője is volt. 1992 óta újra a BME munkatársa: először a Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszékének tanszékvezetőjeként dolgozott, majd 1996-ban, amikor megalakult a BME Természettudományi Kara és azon belül a Matematika Intézet, a Differenciálegyenletek Tanszéken folytatta munkásságát, egyetemi docensként. A BME TTK Differenciálegyenletek Tanszékének a vezetője volt 1998 és 2011 között. Szántai Tamás 2005 óta egyetemi tanár. Pályafutása elején valószínűség számítással és matematikai statisztikával foglalkozott, később áttért a sztochasztikus programozás kérdéseinek vizsgálatára: érdeklik a sztochasztikus programozás modelljei, megoldási módszerei és azok számítógépes implementációi. Pályája során operációkutatási projektekben vett részt, melyekben hidrológiai alkalmazásokkal, úthálózatok karbantartásával valamint hálózati rendszerek megbízhatóságával foglalkozott.