Rotorlapát redukált matematikai modelljének vizsgálata

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Dr. Kovács Sándor (Differenciálegyenletek Tanszék); Lelkes János (Áramlástan Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
alex@math.bme.hu; lelkes.janos@gpk.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
5719; 2546
Típus: 
Szakdolgozat téma

A dolgozat célja egy helikopter rotorlapát dinamikus viselkedését leíró redukált matematikai modell megalkotása és vizsgálata. A dolgozatban először a szakirodalomban gyakran alkalmazott, két szabadsági fokú, síkáramlásba helyezett modellt vizsgálunk, amely az aerodinamikai és szerkezeti erők kölcsönhatásának leírására képes. Lineáris stabilitásvizsgálatot végzünk és meghatározzuk a kritikus áramlási sebességet.

A dinamikai viselkedés pontosabb leírásához megalkotjuk a rotorlapát-szelvény modelljét. Ezen szelvénymodellt több két szabadsági fokú elem megfelelő összekapcsolásával hozzuk létre. Az összekapcsolással vesszük figyelembe a rotorlapát geometriájának hosszirányú változását, háromdimenziós kiterjedését. Elemezzük a rendszer egyensúlyi helyzeteinek stabilitását a szelvénymodell paramétereinek függvényében.

A hallgató feladata:

1.       a helikopterekhez és aeroelasztikus rendszerekhez kapcsolódó szakirodalomi források áttekintése,

2.       redukált két szabadsági fokú modell felírása és a stabilitásvizsgálat elvégzése,

3.       nagy szabadsági fokú szelvénymodell megalkotása,

4.       szelvénymodell paramétereinek vizsgálata, kritikus áramlási sebesség meghatározása,

5.       eredmények kiértékelése.

 

A hallgatóval szemben támasztott követelmény:

  1. angol nyelvű szakirodalom olvasása,
  2. a Mathematica-szoftver felhasználói szintű ismerete.

 

 

 

Lelkes János, témavezető                                                             Dr. Kovács Sándor, társtémavezető

    (Áramlástan Tanszék)                                                                (Differenciálegyenletek Tanszék)