Bemutatkozás

A Differenciálegyenlet Tanszék elődjét „V. Matematika Tanszék” néven 1951-ben alapították a Gépészmérnöki Kar tanszékeként. A tanszék kutatási profiljává – a kar alkalmazási területeihez igazodva – főként a differenciálegyenletek váltak, az együttműködés színvonalát az 1970-es években induló matematikus-mérnök szakról kikerülő kiváló mérnökök tanúsítják. Ugyancsak a 70-es, 80-as években gyűrűzött be a tanszék repertoárjába az operációkutatás, mint műszaki és gazdasági alkalmazás, többek között a termelési rendszer szaknak köszönhetően. A rendszerváltás után az egyetem matematika tanszékei az 1996-ban alapított Matematika Intézet részeivé váltak, ekkor változott a tanszék neve „Differenciálegyenletek Tanszékre”.

A tanszék oktatási profiljába a Gazdaságtudományi, valamint Gépészmérnöki Karok nagy létszámú matematikai alapozó tárgyain túl a mesterképzés számos magasabb szintű tudást átadó tárgya tartozik. Gépészmérnökök részére ez például a közönséges és parciális differenciálegyenletek elméletének és numerikus módszereinek, míg gazdasági szakembereknek az operációkutatás eszköztárának részletes tárgyalását jelenti.

A matematikus képzésben a tanszék a tanterv tematikailag hozzá tartozó tárgyaival, illetve szabadon választható tárgyakkal vesz részt. Ezen felül kiemelt szerepet tölt be az alkalmazott matematikus mesterszak operációkutatás specializációjának gondozásában.

A tanszék optimalizálási csoportja elindított egy posztgraduális képzést „Mesterszintű Operációkutatási Szakemberképzés” néven. Ez olyan szakembereket céloz meg, akik munkájuk során gyakran találkoznak optimalizálási problémákkal, és ezért szeretnének hatékony, korszerű tudást elsajátítani ezen a területen.

A tanszék kutatási területei széles palettán mozognak. A differenciálegyenletek esetében az elméleti alapoktól a különböző alkalmazási területeken (biológiai, gazdasági és műszaki rendszerek dinamikája és irányítása) át az implementáció során használt numerikus módszerekig (végeselem módszerek viselkedése). Hasonlóan, az optimalizálással foglalkozó munkatársak érdeklődése lefedi a modern operációkutatás fő területeit (lineáris és nem lineáris programozás, kombinatorikus optimalizálás, sztochasztikus programozás… stb.) és alkalmazásait.

A tanszék tevékenységét különböző alkalmazott projektek teszik teljessé. Itt felépítettünk és implementáltunk termeléstervezési, logisztikai, és piaci folyamatokat tartalmazó komplex modelleket. Partnereink voltak (a teljesség igénye nélkül) a MÁV, a MAVIR, a MOL és a TESCO is.