Kutatási területek

Kutatók Kutatási terület
Eisenberg-Nagy Marianna Szemidefinit programozás, lineáris programozás
Fegyverneki Tamás Matematikai statisztika
Fülöp Otília Kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet
Gazdag-Tóth Boglárka Globális optimalizálás
Hujter Mihály Gráfelmélet, optimalizálás, geometria, tudománytörténet
Illés Tibor Lineáris optimalizálás elmélete, algoritmusai és alkalmazásai, strukturált nemlineáris optimalizálási feladatok algoritmusai és alkalmazásai; operációkutatás alkalmazásai
Kiss Krisztina Differenciálegyenletek mérnöki, közgazdasági és biológiai alkalmazásai. Biomatematika, járványterjedés.
Kiss Márton Inverz sajátértékprobléma, Sturm-Liouville operátorok
Kovács Edith Alice Sztochasztikus hálózatok tulajdonságai, többváltozós statisztika, valószínűségi gráf-modellek, gépi tanulási módszerek
Kovács Sándor Differenciálegyenletek kvalitatív elmélete
Lóczi Lajos Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Majoros Csilla Lineáris programozás belső pontos módszerei
Mincsovics Miklós Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Molnár-Szipai Richárd Lineáris programozás, hálózati folyamok
Nagy Katalin Nemattraktív hiperbolikus modellek
Naszvadi Péter Operációkutatás, lineáris és egészértékű programozás és alkalmazásaik, villamosenergia-ütemezés, kombinatorikus optimalizálás, sejtautomaták univerzalitása
Orlovits Zsanett Idősorelemzés, pénzügyi matematika
Pintér Miklós Döntéselmélet, játékelmélet, matematikai közgazdaságtan, operációkutatás
Simonovits András Nyugdíjmodellek
Szántai Tamás Sztochasztikus programozás
Tollner Dávid Bilineáris optimalizálás, keverési feladat, neurális hálók, gépi tanulás, algoritmusok implementációja