Kutatás

Kutatók Kutatási terület
Eisenberg-Nagy Marianna Szemidefinit programozás, lineáris programozás
Fegyverneki Tamás Matematikai statisztika
Fülöp Otília Kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet
Gazdag-Tóth Boglárka Globális optimalizálás
Hujter Mihály Gráfelmélet, optimalizálás, geometria, tudománytörténet
Illés Tibor Lineáris optimalizálás elmélete, algoritmusai és alkalmazásai, strukturált nemlineáris optimalizálási feladatok algoritmusai és alkalmazásai; operációkutatás alkalmazásai
Kiss Krisztina Differenciálegyenletek mérnöki, közgazdasági és biológiai alkalmazásai. Biomatematika, járványterjedés.
Kiss Márton Inverz sajátértékprobléma, Sturm-Liouville operátorok
Kovács Edith Alice Sztochasztikus hálózatok tulajdonságai, többváltozós statisztika, valószínűségi gráf-modellek, gépi tanulási módszerek
Kovács Sándor Differenciálegyenletek kvalitatív elmélete
Lóczi Lajos Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Majoros Csilla Lineáris programozás belső pontos módszerei
Mincsovics Miklós Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Molnár-Szipai Richárd Lineáris programozás, hálózati folyamok
Nagy Katalin Nemattraktív hiperbolikus modellek
Orlovits Zsanett Idősorelemzés, pénzügyi matematika
Simonovits András Nyugdíjmodellek
Szántai Tamás Sztochasztikus programozás