Kutatás

Kutatók Kutatási terület
Eisenberg-Nagy Marianna Szemidefinit programozás, lineáris programozás
Burai Pál Nemlineáris optimalizálás, konvex analízis, konvexitás, középértékeket tartalmazó függvényegyenletek.
Fülöp Otília Kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet
   
Hujter Mihály Gráfelmélet, optimalizálás, geometria, tudománytörténet
Illés Tibor Lineáris optimalizálás elmélete, algoritmusai és alkalmazásai, strukturált nemlineáris optimalizálási feladatok algoritmusai és alkalmazásai; operációkutatás alkalmazásai
Kiss Krisztina Differenciálegyenletek mérnöki, közgazdasági és biológiai alkalmazásai. Biomatematika, járványterjedés.
Kiss Márton Inverz sajátértékprobléma, Sturm-Liouville operátorok
Kovács Edith Alice Sztochasztikus hálózatok tulajdonságai, többváltozós statisztika, valószínűségi gráf-modellek, gépi tanulási módszerek
Kovács Sándor Differenciálegyenletek kvalitatív elmélete
Lóczi Lajos Differenciálegyenletek numerikus módszerei
Kovács Mihály Sztochasztikus parciális differenciálegyenletek analízise és numerikus analízise, nemlokális és törtrendű parciális differenciálegyenletek analízise és numerikus analízise 
Mincsovics Miklós Differenciálegyenletek numerikus módszerei
   
Nagy Katalin Nemattraktív hiperbolikus modellek
Takács Bálint Differenciálegyenletek analitikus és numerikus vizsgálata
Simonovits András Nyugdíjmodellek
Szántai Tamás Sztochasztikus programozás