Gépészmérnöki alapképzési szak matematikus-mérnök specializációja

Gépészmérnöki alapképzési szak matematikus-mérnök specializációja

Hírek

Illés Tibor kapta a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács (VATT) tehetségnagykövet díját, amelyet 2019. március 22-én vett át a szabadkai Régi Városháza dísztermében. Illés Tibor a tehetségnagykövet díjat a tehetséggondozás területén kifejtett sok éves munkájáért, a tehetséges általános és középiskolás gyerekek különböző formában történő támogatásáért, illetve a tehetséges egyetemi hallgatók szakmai előmenetelének segítéséért kapta.
Ljubljanában, 2019.03.18-19-én kerül megrendezésre a The 3rd Hungarian – Slovenian Operations Research Workshop on OR Algorithms and High Performance Computing amelyet a magyar-szlovén tudományos együttműködés keretében az SNN 125700/2017-es pályázat támogatásával szerveztek meg. A 2 napos tudományos találkozó előadói Illés Tibor, Rigó Petra Renáta, Varga Anita (BME) illetve Janez Povh és Janez Zerovnik (Ljubljanai Egyetem).
A BME OPTIMALIZÁLÁSI KUTATÓCSOPORT közreműködésével, Pintér Miklós és Kóczy László szervezésével 2019. jan. 23-24-én rendezték meg az Advances in Stochastic Games Workshopot.
Az Esztergomban megrendezett VOCAL konferencián (2018.12.10-12.) tanszékünkről Petra Renáta Rigó, Anita Varga, Kovács Edith, Illés Tibor, Pintér Miklós, Szántai Tamás, Hujter Mihály, Naszvadi Péter és Morapitiye Sunil vettek részt.
2018. szept. 26-28-án került megrendezésre a The 17th International Conference on Operational Research KOI. Tanszékünket Illés Tibor, Petra Renáta Rigó és Varga Anita képviselte.
Budapesten, 2018.07.16-17-án kerül megrendezésre a The 2nd Hungarian – Slovenian Operations Research Workshop on OR Algorithms and High Performance Computing amelyet a magyar-szlovén tudományos együttműködés keretében az SNN 125700/2017-es pályázat támogatásával szerveztek meg. A 2 napos tudományos találkozó előadói Illés Tibor, Morapitiye Sunil, Rigó Petra Renáta, Varga Anita (BME) illetve Janez Povh és Janez Zerovnik (Ljubljanai Egyetem).

A Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szeminárium honlapja:

https://math.bme.hu/AlkAnalSzemi

2019/20 őszi félév emelt szintű matematika helyettesítő óráinak az órarendje:

 

Tárgy neve

kódja

előadó

időpont

helyszín

Lineáris algebra mérnököknek

BMETE93BG20

Wettl Ferenc

kedd 10-12

péntek 8-10

KF87

KF87

Analízis mérnököknek

BMETE93BG21

Nagy Katalin

kedd 8-10

szerda 8-10

KF81

E1A

Analízis mérnököknek

gyakorlat

Szűcs Zsolt

péntek 10-12

szerda 14-16

KF86

R512

 

(Részletes információk a SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS honlapon találhatók.) A gépészmérnöki alapképzési szak egyik specializációjaként létrejött a matematikus-mérnök specializáció. A matematikus-mérnök specializációt érdemes a Béda Gyula és Farkas Miklós professzor urak által a BME Gépészmérnöki Karán az 1970-es években elindított matematikus-mérnök szak reinkarnációjának tekinteni. A BME GPK híres matematikus-mérnök szakán, az évtizedek során, számos kiváló gépészmérnök (Bende Margit, Gróf Gyula, Frank Péter, Haller György, Klement Péter, Kalmár-Nagy Tamás, Kovács Ádám, Paál György, Stépán Gábor, Szalay Tibor és mások) végzett, akik a hazai és nemzetközi tudományos élet illetve az ipari innovációs központok ismert alakjai.

A matematikus-mérnök specializáció célja olyan gépészmérnökök kibocsátása, akik nemzetközi összehasonlításban is jelentős és modern matematikai ismeretekkel rendelkeznek. Képesek gépészmérnöki ismereteiket matematikai tudásukkal kombinálva, mélyebb, alaposabb ismeretek megszerzésére. Szélesebb matematikai ismereteik segítik a hallgatókat modern mérnöki szemlélet kialakításában. Gépészmérnöki (pl. áramlástani, hőtani, mechanikai) problémák matematikai modelljeinek kidolgozása során alkotó módon használják matematikai ismereteiket.

Tantárgyak

A matematikus-mérnök specializáció struktúrájáról érdemes megemlíteni, hogy a specializáció választásának előfeltételeként a Matematika G1-G3 tárgyak emeltszintű helyettesítő tárgyait kell elvégezni (1.-3. félévek). A specializációt választó hallgatók, a specializáció tárgyait és választható tárgyakat az 5.-7. félévekben hallgatják le. Az emeltszintű helyettesítő tárgyakra két gyakorlati kurzusnyi hallgatót (kb. 70 főt) várunk a gépészmérnöki alapképzési szakról. Legfőbb különbség az emeltszintű helyettesítő matematika tárgyak és a Matematika G1-G3 tárgyak között az, hogy az emeltszintű tárgyak oktatásánál, teljes matematikai szabatosságra törekszünk – hiszen ezek készítik elő a mélyebb matematikai területek oktatását, – azaz a kapcsolódó elméleti anyag (definíciók, tételek, bizonyítások) tökéletes elsajátítása nélkülözhetetlen építőkövei a további matematikai tárgyak tanulásának. Ha a hallgatók matematikai ismeretei megfelelő programozási képességgel párosulnak, akkor a hallgatók a mérnöki problémákat nem csak precízen megfogalmazni, hanem pontosan megoldani is tudják.

A képzésben szereplő tárgyak (lineáris algebra, matematikai analízis, differenciálegyenletek, numerikus analízis, valószínűségszámítás, operációkutatás, differenciálgeometria, parciális differenciálegyenletek, komplex függvénytan) anyagának elsajátítása jó alapot nyújt a gépészmérnöki tanulmányok mesterszintű (MSc) folytatásához és kutatás-fejlesztési gépészmérnöki munkák elvégzéséhez. A matematikus-mérnök specializáció tantárgy kínálatát, a matematikai ismereteket jól hasznosító gépészmérnöki és matematika választható tárgyak színesítik.

A Matematika G1-G3 tárgyak emeltszintű helyettesítő tárgyai:

 • Matematika ismeretfelmérés
 • Lineáris algebra mérnököknek
 • Analízis mérnököknek
 • Többváltozós analízis mérnököknek
 • Differenciálegyenletek mérnököknek
 • Matematika szigorlat mérnököknek

Specializáció tárgyai:

 • Differenciálegyenletek
 • Numerikus analízis
 • Valószínűségszámítás
 • Operációkutatás
 • Differenciálgeometria
 • Parciális differenciálegyenletek
 • Komplex függvénytan

Specializáción javasolt matematika kötelezően választható tárgyak:

 • Funkcionálanalíis
 • Optimalizálási modellek
 • Matematikai statisztika mérnököknek

Tantervi háló

Kinek ajánljuk a specializációt?

Természetes elvárás a matematikai érdeklődés és szorgalom. Kizárólag ötös közép- vagy emelt szintű matematika érettségivel rendelkező hallgató kérheti a specializáció felvételének kritériumként megfogalmazott emeltszintű helyettesítő tárgyainak (1. félév: Lineáris algebra mérnököknek, BMETE93BG20; Analízis mérnököknek, BMETE93BG21) a felvételét.

Ha támpontot szeretnénk adni ahhoz, hogy milyen szintű középiskolai matematika tudás szükséges az emeltszintű helyettesítő tárgyak és a matematikus-mérnök specializáció sikeres elvégzéséhez, akkor azt mondhatnánk, hogy azoknak ajánljuk az emeltszintű helyettesítő tárgyak felvételét, akik középszintű matematika érettségin legalább 90, míg emelt szintű matematika érettségin legalább 85 felvételi pontot szereztek.

További információért bátran forduljanak a specializáció felelőséhez, Dr. Illés Tiborhoz.

A Matematika G1-G3 tárgyak emeltszintű helyettesítő tárgyai

TÍPUS Tárgynév KÓD 1. 2. 3.
ősz tavasz ősz
EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr
K Matematika ismeretfelmérés BMETE93BG00 0 0 0 v 0                    
K Lineáris algebra mérnököknek BMETE93BG20 3 1 0 v 4                    
K Analízis mérnököknek BMETE93BG21 4 2 0 v 6                    
K Többváltozós analízis mérnököknek BMETE93BG22           4 2 0 v 6          
K Differenciálegyenletek mérnököknek BMETE93BG23                     2 2 0 f 4
K Matematika szigorlat mérnököknek BMETE93BG24                     0 0 0 s 0

A specializáció tárgyai, és választható tárgyak

TÍPUS Tárgynév KÓD 5. 6. 7.
ősz tavasz ősz
EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr EA GY LAB köv kr
S Differenciálegyenletek BMETE93BG30 2 2 1 v 6                    
S Numerikus analízis BMETE92BG31 2 2 2 f 7                    
S Valószínűségszámítás BMETE95BG32 2 2 0 f 4                    
S Operációkutatás BMETE93BG33           2 2 0 v 5          
S Differenciálgeometria BMETE94BG34           2 1 0 f 4          
S Parciális differenciálegyenletek BMETE93BG35           2 2 0 v 4          
S Komplex függvénytan BMETE92BG36                     2 1 0 f 4
KV Matematika specializáció kötvál. tárgy                       2 2 0 f 4
KV Specializáció kötvál. tárgy             2 2 0 f 5          
KV Specializáció kötvál. tárgy             2 2 0 f 4          
KV Specializáció kötvál. tárgy                       2 1 0 f 3
V Szabadon választott tárgy                       2 1 0 f 3