Lóczi Lajos

Beosztás: 
adjunktus
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.43
Email: 
lloczi@math.bme.hu
Telefon: 
nincs
Fogadóóra: 
péntek 10-11 h ELTE D. ép. II.318 szoba

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Matematika A2a - Vektorfüggvények BMETE90AX02/D03
Matematika A3 gépészmérnököknek BMETE90AX10/G03
Matematika A3 gépészmérnököknek BMETE90AX10/G05

Oktatás

Oktatási tapasztalat (magyar és angol nyelven)

Valós analízis, mérték- és integrálelmélet, komplex analízis, funkcionálanalízis, vektoranalízis, lineáris algebra, közönséges differenciálegyenletek, lineáris parciális differenciálegyenletek

Differenciálegyenletek alkalmazásai, a tematika kidolgozása és a tárgy első alkalommal oktatása, mechatronika MSc-képzés, 2009-2011

Wolfram programozási nyelv (Mathematica), 20+ év felhasználói tapasztalat

Online távoktatás matematikából angol nyelven norvég középiskolások számára, 2007-2009, 2010-2011

Saját oktatási segédletek

Informatics to Students of Cognitive Science (100 oldal, társszerző: Sándor Nóra), interaktív jegyzet a Mathematica programnyelv oktatásához a BME TÁMOP4.1.2.A/1-11/0064 támogatásával, 2013. aug.
Lásd: http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/uj_tamop/8.html (Glimpses of mathematics for students in cognitive science)

A Fourier-sorfejtés és a Laplace-transzformáció (52 oldal), a BME TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0027 pályázatának keretében, 2011. ápr.
Elérhető: http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/authorlistp.jsp?bookId=23 (illetve http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/23.pdf)

A Mathematica alapjai (20 oldal), bevezető a programcsomag használatához, 1998.
Elérhető: http://www.cs.elte.hu/local/palyazat/math.html

Jegyzetfordítások

Thomas' Calculus: Second-order Differential Equations c. könyvfejezet magyarra fordítása (45 oldal), a BME TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0027 pályázatának keretében, 2011. febr.
Elérhető: http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/authorlistp.jsp?bookId=21 (illetve http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/21.pdf)

Find the error, a http://www.dougshaw.com/findtheerror/ honlap magyarra fordítása (8 oldal), a BME TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0027 pályázatának keretében, 2011. febr.
Elérhető: http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/authorlistp.jsp?bookId=49 (illetve http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/49.pdf)

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMTGoogleScholar

Kutatás

Közönséges differenciálegyenletek monotonitási tulajdonságainak megőrzése: SSP-módszerek állandó- és változó lépésközzel

Közönséges differenciálegyenletek egylépéses és többlépéses numerikus módszerei: a módszerek stabilitási tartományainak vizsgálata, optimális módszerek meghatározása

Runge--Kutta-módszerek vizsgálata: a belső hibák terjedésének modellezése

Racionális törtfüggvények abszolút monotonitása: optimális törtfüggvények keresése

Közönséges differenciálegyenletek egylépéses diszkretizációi: lokális bifurkációk megőrződése, topologikus konjugációk

Prekondicionálás és iterációk Szoboljev-terekben elliptikus parciális differenciálegyenletek megoldására

Kiemelt publikációk

L. Lóczi, Discretizing the transcritical and pitchfork bifurcations---conjugacy results, J. Diff. Eq. Appl., 21, No. 3 (2015) 155-196.
Elérhető: http://arxiv.org/abs/1411.6252
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10236198.2014.992786

D. I. Ketcheson, T. A. Kocsis, L. Lóczi, On the absolute stability regions corresponding to Taylor polynomials of the exponential function, IMA J. Num. Anal., 35, No. 3 (2015) 1426-1455.
Elérhető: http://arxiv.org/abs/1312.0216
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/imanum/dru039

D. I. Ketcheson, L. Lóczi, M. Parsani, Internal error propagation in explicit Runge--Kutta methods, SIAM J. Num. Anal., 52, No. 5 (2014), 2227-2249.
Elérhető: http://arxiv.org/abs/1309.1317
DOI: http://dx.doi.org/10.1137/130936245

L. Lóczi, D. I. Ketcheson, Rational functions with maximal radius of absolute monotonicity, LMS J. Comp. Math., 17, No. 1 (2014), 159-205.
Elérhető: http://arxiv.org/abs/1303.6651
DOI: http://dx.doi.org/10.1112/S1461157013000326

J. Páez Chávez, L. Lóczi, Various Closeness Results in Discretized Bifurcations, Differ. Equ. Dyn. Syst., 20, No. 3 (2012) 235-284.
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12591-012-0135-5

L. Lóczi, J. Páez Chávez, Preservation of bifurcations under Runge--Kutta methods, Int. J. Qual. Th. Diff. Eq. Appl., 3, No. 1-2 (2009) 81-98.
Lásd: http://math.uni-pannon.hu/~hartung/ijqtdea/vol3/loczi.pdf

B. M. Garay, L. Lóczi, Discretizing the fold bifurcation---a conjugacy result, Per. Math. Hung., 56, No. 1 (2008) 37-53.
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10998-008-5037-1

J. Karátson, L. Lóczi, Sobolev gradient preconditioning for the electrostatic potential equation, Comp. & Math. with Appl., 50 (2005) 1093-1104.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2005.08.011

B. M. Garay, L. Lóczi, Monotone delay equations and Runge--Kutta discretization, Special Issue of Funct. Diff. Equ., 11, No.1-2 (2004) 59-67.
Elérhető: http://functionaldifferentialequations.com/index.php/fde/article/view/232

L. Lóczi, The Gradient-Fourier method for nonlinear elliptic partial differential equations in Sobolev space, Ann. Univ. Sci. Budapest. Eötvös Sect. Math., 43 (2000) 139-149.

Előadások

Résztvevő, előadó vagy meghívott előadó matematikai konferenciákon, illetve workshopokon (12 ország 27 városában)

Egyéb információ

Bírálat, lektorálás, témavezetés

Szakmai folyóiratcikkek bírálata (peer review)
Referálás a Mathematical Reviews számára
PhD-disszertáció bírálata
BSc-s diplomamunkák témavezetése (https://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_alkmat/2010/lettner_timea..., https://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_alkmat/2010/stark_andras.pdf)

Ismeretterjesztő publikációk

On the stability regions of implicit linear multistep methods, 2014. ápr.
Elérhető: http://arxiv.org/abs/1404.6934

Az ötödfokú egyenlet megoldása, POLYGON, XV. kötet 2. sz., 2007. jún., 13-24.
Lásd: http://www.math.u-szeged.hu/polygon/polyxv2.html

A thesaurus.maths.org többnyelvű internetes matematikai fogalomtár, Matematika Tanári Kincsestár, 13. kieg. kötet, 2004. szept., I 4.2., 1-8.

Könyvismertető: Prem K. Kythe, Pratap Puri, Michael R. Schäferkotter: Partial Differential Equations and Mathematica, Alkalmazott Matematikai Lapok, 21 (2004) 177-179.
Elérhető: http://real-j.mtak.hu/461/1/ALKMAT_21.pdf

Two centuries of the equations of commutativity and associativity of exponentiation, Teaching Math. and Comp. Sci., 1/2 (2003) 219-233.
Lásd: http://tmcs.math.klte.hu/Contents/2003-Vol-I-Issue-II.html

Bonyolult világunk egyszerű szabályai. Olvasónapló Stephen Wolfram könyvéről, Természet Világa, 133. évf. 11. sz., 2002. nov., 499-503.
Lásd: http://www.termeszetvilaga.hu/tv2002/tv0211/tartalom.html

Mathematica, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 52. évf., 2002/6, 351-357.
Elérhető: http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=200334

A faktoriális alsó- és felső becslései, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 52. évf., 2002/4, 195-199.
Elérhető: http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=200303

Mikor kommutatív, illetve asszociatív a hatványozás?, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 50. évf., 2000/1, 7-16.
Magyar nyelven: http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=200047
Angol nyelven: http://www.komal.hu/cikkek/loczy/powers/commpower.e.shtml
A cikket finnül Potenssien vaihdannaisuudesta ja liitännäisyydestä címmel közölték a Solmu matematikai lap 2005/1-es számában (http://solmu.math.helsinki.fi/2005/1/)

A Mathematica első évtizede, Természet Világa, 129. évf. 11. sz., 1998. nov., 515-518.
Lásd: http://www.termeszetvilaga.hu/tv98/tv9811/tartalom.html

Főbb fordítások

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (http://www.komal.hu/) informatika feladatrovatának fordítója 2001 szeptembere óta

"D. E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 4, Fascile 3. Generating All Combinations and Partitions, pp. 71-96, pp. 135-155" könyvrészletek magyarra fordítása, 2008. júl.-aug.

A www.universalcurriculum.com honlap középiskolásoknak szóló interaktív matematika tananyaga magyar fordítócsapatának tagja, a Nemzeti Fejlesztési Terv egyik alprogramjának keretében, 2007. jún.-aug.
A magyar változat a http://realika.educatio.hu/ címen érhető el.

Az Oxford Concise Dictionary of Mathematics matematikai szótár fordítócsapatának tagja, 2006. jún.-aug.

A Cabri Geometry II Plus interaktív geometriai szerkesztőprogram felhasználói felületének magyarítása és a telepítési útmutatók fordítása, 2004. júl., 2005. aug.

A Mat-kapcsoló (M-buttons), többnyelvű, internetes, diákok, tanárok és egyéni tanulók számára készült matematikai fogalomtár magyar fordítócsapatának tagja. A nemzetközi projektet az EU Socrates Minerva programja támogatta, 2001-2004.
Lásd: http://mbuttons.bolyai.hu/mbuttons.html

A thesaurus.maths.org internetes matematikai fogalomtár Felhasználói- és tanári útmutatójának fordítása angolról magyarra, 2004. jún.

"Abraham A. Ungar: Applications of Hyperbolic Geometry In Relativity Physics" c. cikk magyarra fordítása, Bolyai Emlékkönyv (szerk.: Prékopa András és Staar Gyula), Vince Kiadó,  2004, pp. 197-220.

"Szász Domokos: John von Neumann, the Mathematician" c. írás magyarra fordítása, Neumann-különszám, Természet Világa, 2003.
Elérhető: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0303/szasz.html