Algoritmusok a Markov hálózatok felderítésére

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék)
A téma kiírójának e-mail címe: 
kovacsea@math.bme.hu
A téma kiírójának telefonszáma: 
463-1397
Típus: 
TDK téma
Diplomamunka téma

Markov hálózatok egyre több alkalmazással rendelkeznek. Felderítésükre több algoritmust is kidolgoztak. A TDK célkitűzése algoritmusok összehasonlítása illetve R-ben, Matlab-ban való implementálása. Szükséges ismeretek: valószínűségszámítás, programozási ismeretek.