Farkas Gyula levelezése magyar matematikusokkal

Időpont: 
2017. 03. 30. 14:15
Hely: 
H. épület 46-os terem
Előadó: 
Oláh-Gál Róbert

 

                                MEGHÍVÓ

     Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a BME

                          Optimalizálás Szemináriumán!

 
 

 

Az előadás részletei:

március 30. (csütörtök), 14.15, H. 46-os teremben
 

Előadó: Oláh-Gál Róbert (PhD, matematikatörténész, Bolyai-kutató, egyetemi adjunktusSapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, Gazdaságtudományi Tanszék)

 

Absztrakt:

Illés Tibor professzor úr a következő nagyon fontos megválaszolandó kérdéseket vetette fel:

1. Farkas Gyula és Minkowski kapcsolata

2. Farkas Gyula és Haar kapcsolata (Haar közölte le a ma Farkas lemmának nevezett alternatíva tételt és általánosította is)

3. Mit tanított Farkas Gyula Kolozsvárott a saját eredményeiből és kiknek?

4. Milyen fogadtatása volt Farkas Gyulának a korabeli magyarországi és nemzetközi matematikai életében. (Pl. miért választották akadémikusnak, milyen volt a Gallilei előadásának a visszhangja Pisaban)

5. Mit írt Farkas Gyuláról Prékopa? Miért azt emelte ki az életműből?

6. Mikor és kinek volt köszönhető, hogy Farkas Gyula eredménye az egyik legismertebb magyar eredmény lett? (Schrijvernek, aki Szegeden Lovászhoz járt rendszeresen 1970-es évek végén? Lovász maga is terjesztette, említette Farkas eredményét? Vagy korábban Neumann?)”

Ezek nagyon fontos kérdések, de csak majd akkor fogunk tudni rá egyértelmű választ adni, ha megtaláljuk Farkas Gyula levelezését.

Egyelőre csak levelezési foszlányok vannak a Réthy-hagyatékban, a Fejér-hagyatékban:

Konzultálva Szabó Péter Gábor szegedi matematikatörténész barátommal, meg tudom írni, el tudom mondani,  hogy sajnos Szegeden valaki 20-25 éve elvitte a elméleti fizikai tanszék könyvtárából Farkas Gyula hagyatékát, és nem vitte vissza. Sajnos Péter sokat írt és próbálta megtalálni, de egyelőre eredménytelenül! Sajnos! Ez egy nagy vesztesség! Ki vihette le! Miért tartja magánál? Mi a szándéka vele? Ezek súlyos kérdések! No, de a lényeg, hogy egyelőre nem tudjuk elérni!

Én azt látom, hogy eddig nem nagyon közöltek Fejér Lipót és Farkas Gyula levelezéséből. (Szabó Péter Gábor sem közölt a Kiváló tisztlettel c. könyvében[1].  Itt tudnék valami parányi új dolgot mondani.

Farkas Gyula elsőként ismerte fel Einstein speciális relativitás elméletének fontosságát. Ezt is kevesen tudják.

Arról még tudnék beszélni, hogy Magyarországon sokkal nagyobb tekintélye volt Farkas Gyulának, mint Kolozsváron, Erdélyben. Erdélyben Vályi Gyulának nagyobb volt a tekintélye (szerintem).

És még tudok beszélni Farkas Gyula és Réthy kapcsolatról.

Ezek ismeretében megpróbálok valamilyen szintű választ adni Illés Tibor professzor kérdéseire.