Varga Anita (BME) előadása az Optimalizálási Szemináriumon

 

                                            MEGHÍVÓ

                Szeretettel meghívjuk Varga Anita (BME) előadására

                     az Optimalizálási Szeminárium keretében

                       2018. április 26., csütörtök 14:15 - 15:45

                       2018. május 3., csütörtök 14:15 - 15:45

                       Helyszín: BME H. épület 306-os terem

 

 

Általános egyensúlyi feladatok megoldására szolgáló belsőpontos algoritmusok

Kivonat

 

Az előadás során az Arrow-Debreu modell és ennek aleseteként a Fisher-modell megoldására szolgáló algoritmusok és ezzel kapcsolatos eredmények kerülnek bemutatásra.

 

Walras 1874-es cikkéből származik a kérdés, hogy tökéletes cseregazdaságban milyen feltételek mellett létezhetnek egyensúlyi árak. A választ 1954-ben Arrow és Debreu adta meg, igazolták, hogy bizonyos feltételek és konkáv hasznosságfüggvények esetén léteznek egyensúlyi árak. Az általuk adott bizonyítás nem konstruktív, az egyensúlyi árak meghatározására szolgáló algoritmusok kutatása a mai napig igen aktív terület.

 

Az ismertetett eredmények kiindulópontja Yinyu Ye 2007-es cikke. Mindkét modell esetén bemutatjuk a lineáris és Leontief hasznosságfüggvényes eseteket is. Az Arrow-Debreu és a Fisher modell lineáris hasznosságfüggvényes esetében, valamint a Fisher modell Leontief hasznosságfüggvényes esetében létezik polinomiális belsőpontos algoritmus. Az Arrow-Debreu modell Leontief hasznosságfüggvénnyel viszont más bonyolultsági osztályba tartozik. 

 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!