Markót Mihály Csaba előadása az optimalizálás szemináriumon

                                       MEGHÍVÓ

      Szeretettel meghívjuk Markót Mihály Csaba előadására

            az Optimalizálási Szeminárium keretében

              2019. április 4., csütörtök 14:15 - 15:45

                Helyszín: BME H. épület 406 terem

 

 

 

Előadó: Markót Mihály Csaba    Bécsi Egyetem, Matematika Tanszék

Absztrakt: Az előadásban intervallumos számításokon alapuló eljárásokat ismertetek pont- és körpakolási feladatok globális optimumainak meghatározására. Az intervallum aritmetika megfelelő használatával matematikailag korrekt számításokat végezhetünk a hagyományos lebegőpontos számábrázolással is.

Az előadás első részében az intervallumos számítások alapjait és a használt korlátozás és szétválasztás típusú optimalizálási kereteljárást ismertetem. Ezután áttekintem az egységnégyzetbe történő körpakolási feladatokhoz kifejlesztett eszköztárat, mellyel megoldhatóvá váltak a 28,...,33 körre vonatkozó problémapéldányok. Végül bemutatom, hogyan módosíthatók a kétdimenziós eljárások bizonyos elemei a gömbön való pontpakolási feladatok megoldásához. Az utóbbi metódusokban rejlő potenciált a háromdimenziós "kissing number" problémára (azaz a híres 13 gömb problémára) adott számítógépes bizonyítással demonstrálom.