Frigyik Béla András előadása az Optimalizálás Szemináriumon

 

                              MEGHÍVÓ

   Szeretettel meghívjuk Frigyik Béla András előadására

         az Optimalizálási Szeminárium keretében

    2020. március 05-én csütörtökön 14:15 - 15:45

           Helyszín: BME H. épület 306 terem

 

 

 

Frigyik Béla András (PTE): 

HILBERT 13. PROBLÉMÁJÁTÓL A NEURÁLIS HÁLÓKIG I.

Absztrakt:

Hilbert 13. problémája egy bizonyos polinom megoldáshalmazát leíró folytonos függvény ábrázolására kérdez rá.

Az eredeti problémát Kolmogorov és tanítványa, Arnold 1956-57-ben megoldották.

Az első előadás a probléma pontos megfogalmazásával fog kezdődni, majd bemutatok egy Baire kategóriatételén alapuló bizonyítást Kahane 1975-ös cikkét követve.