Lineáris kvadratikus regulátorok

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Kolumbán József, Differenciálegyenletek Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
jkolumban@math.bme.hu
Típus: 
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Olyan optimális irányítási problémákat nevezünk lineáris kvadratikus
regulátoroknak, amelyek esetén a dinamikát vezérlő
differenciálegyenlet rendszer lineáris az állapotfüggvény illetve a
vezérfüggvény szerint is, viszont a célfüggvény kvadratikus. A
szakdolgozat célja egy mélyebb megértése az optimalitásnak ezen
problémák esetén, mint amelyet csupán a BSc-⁠n tanultak alkalmazásával
el lehetne érni.