Az Ekeland-⁠féle variációs elv és "mountain-⁠pass" típusú tételek

A téma kiírójának neve és tanszéke: 
Kolumbán József, Differenciálegyenletek Tanszék
A téma kiírójának e-mail címe: 
jkolumban@math.bme.hu
Típus: 
Szakdolgozat téma
Diplomamunka téma

Az Ekeland által 1972-⁠ben kidolgozott variációs elv olyan minimizációs
problémákra vonatkozik, amelyek esetén az alsó nivó-⁠halmaz nem
kompakt, így a Bolzano-⁠Weierstrass tétel nem alkalmazható. Felfedezése
óta sok különböző alkalmazása volt a matematikai analízis területén,
rövid és elegáns bizonyításokhoz vezetett több, már korábban ismert
eredmény esetén is. A szakdolgozat célja ezen elv megértése és
alkalmazása az Ambrosetti-⁠Rabinowitz-⁠féle "mountain-⁠pass" típusú
tételek bizonyítására, amelyeket a variációszámításban a nyeregpontok
létezésének igazolására használnak.