Nágel Árpád

Beosztás: 
mesteroktató
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.43
Email: 
arpi@math.bme.hu
Telefon: 
463-1384
Fogadóóra: 
Kedd 12-13 óra, H43 szoba
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G01
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G02
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G03
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G00
Matematika szigorlat G BMETE93BG04/G00
Matematika G3 BMETE94BG03/H0
Matematika G3 BMETE93BG03/G00
Matematika G3 BMETE93BG03/G02

Oktatás

Mottó: Nem lehet a tudást nagy kanállal enni.

==================================================================================

Differenciálegyenletek alkalmazásai

Követelmények

Félévközi  zárthelyi eredmények        

A vizsgára bocsájtás fleltétele, hogy a hallgató külön-külön a két zárthelyi pontszámának min. 40%-40%-át (8+8 pont) megszerezze. 

1. Akik nem írta meg az első, zárthelyit, pótolhatja ezt május 30-án 10-12-ig a D316A teremben. Aki nem írta meg a második zárthelyit, pótolhatja ezt május 31-én 10-12-ig a D316B teremben.

2. Javíthatják azok a  hallgatók is javító jelleggel a zárthelyit, akik nem érték el a 40%-ot (8pont) a zárthelyin.  

3. Akik elérték a 8+8 pontot és javító jelleggel meg szeretnék írni újból a valamelyik zárthelyit, azok a hallgatóknak ezt a szándékot legkésőbb május 18. 14:00-ig  az arpi@math.bme.hu e-mail címen részemre jelezniük kell. Az új eredmény itt a régi helyére lép. 

Mintazárthelyi: 1.   2

Előadás-gyakorlat ütemterv

Az ápr. 19-én elmaradt gyakorlat anyaga

Fontos információk zh-ra: :

Oktatási segédanyagok: Differenciálegyenletek (elméleti jegyzet), Differenciálegyenletek (példatár), Kiegészító matematikai példatár -IX.6. fejezet:Laplace-transzformáció, Gépészkari kiegészítő jegyzet, Folytonos autonóm rendszerek, Folytonos nemautonóm rendszerek

 Folytonos dinamikai rendszerek

==================================================================================

Matematika G szigorlat gépész és terméktervező hallgatók részére

Fontos információk:  Szigorlat letételére csak akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE93BG03) tantárgyat teljesítette.

Szigorlati tematika

A Matematika szigorlat a G1, G2 és a G3 témaköreit felölelő feladatsorból fog állni. A szigorlat írásbeli. Az írásbeli teljesítményértékelés a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket kéri számon. Az 5 egyforma pontértékű gyakorlati feladat megoldásával összesen 100 pontot lehet elérni. Az írásbeli vizsga elméleti jellegű kérdéseket nem tartalmaz. A feladatok megoldására 100 perc áll rendelkezésre. A sikerességhez az írásbeli vizsgán el kell érni a pontok legalább 40%-át. 40 pont alatt: elégtelen (1), 40 ponttól: elégséges (2), 55 ponttól: közepes (3), 70 ponttól: jó (4), 85 ponttól: jeles (5).                                     

Szigorlati feladatminták 

===================================================================

Matematika G3 gépész, terméktervező, mechatronikus és energetikus hallgatók részére

Félév végi eredmények (teljes)

Követelmények

===================================================================

Közgazdász Matematika A2 

1.és 2. zárthelyi eredmények    pzh. eredmények   Megtekintés : jún. 1. (Csütörtök)  10-11 H43

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMT

MTMT

 

Kiemelt publikációk