Nágel Árpád

Beosztás: 
mesteroktató
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.43
Email: 
arpi@math.bme.hu
Telefon: 
463-1384
Fogadóóra: 
kedd 10 - 11 h H épület 43 szoba
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G03
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G00
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G01
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G02
Matematika szigorlat G BMETE93BG04/G00
Matematika G3 BMETE93BG03/G02
Matematika G3 BMETE94BG03/H0
Matematika G3 BMETE93BG03/G00

Oktatás

Mottó: Nem lehet a tudást nagy kanállal enni.

 

===================================================================

 Differenciálegyenletek alkalmazásai Mechatronikai MSc hallgatók részére

​Névsor - 1+2.zárthelyi+pótzh eredmények

1. házi feladat  (Beadási határidő: márc. 24. 12:00)     2. házi feladat (Beadási határidő: máj. 5. 12:00) 

Előadás részletes tematika   A márc. 10-i elmaradt gyakorlat anyaga   A márc. 15-i (ünnep miatt elmaradt) gyakorlat anyaga

Előadás-gyakorlat ütemterv

Követelmények

Oktatási segédanyagok: Differenciálegyenletek elmélet, Differenciálegyenletek példatár, Laplace transzformáció(IX.6. fejezet), Autonóm rendszerek, Nem autonóm rendszerek.

Folytonos dinamikai rendszerek

 

===================================================================

 

    Matematika G3 gépész,mechatronika,energetika és terméktervező hallgatók részére

1+2+pótló zárthelyi eredmények    Megtekintés: május 24. (kedd) 9 órakor H43

Előadás-gyakorlat ütemterv

 A 8. heti gyakorlati anyag    9. heti gyakorlati anyag

Követelmények

Oktatási segédanyagok: Vektoranalízis elmélet, Vektoranalízis-példatár, Vektoranalízis-oktatási segédanyag, Differenciálegyenletek elmélet, Differenciálegyenletek példatár

Fontos információk:

1 mintazárthelyi   2. mintazárthelyi 

===================================================================

 

Matematika G szigorlat gépész és terméktervező hallgatók részére

Fontos információk:  Szigorlat letételére csak akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE93BG03) tantárgyat teljesítette.

A Matematika szigorlat a G1, G2 és a G3 témaköreit felölelő feladatsorból fog állni.  A szigorlat írásbeli. Az írásbeli teljesítményértékelés a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket kéri számon. Az 5 egyforma pontértékű gyakorlati feladat megoldásával összesen 100 pontot lehet elérni. Az írásbeli vizsga elméleti jellegű kérdéseket nem tartalmaz. A feladatok megoldására 100 perc áll rendelkezésre. A sikerességhez az írásbeli vizsgán el kell érni a pontok legalább 40%-át. 40 pont alatt: elégtelen (1), 40 ponttól: elégséges (2), 55 ponttól: közepes (3), 70 ponttól: jó (4), 85 ponttól: jeles (5).                                     

A négyes érdemjegyet szerzett hallgatók részére lehetőséget biztosítunk a vizsgaidőszak vége felé, hogy szóban javítsanak. A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményt a szigorlati bizottság értékeli és dönt az  érdemjegy egy osztályzattal való javításáról, megtartásáról vagy egy osztályzattal való rontásáról. A szóbeli teljesítményértékelés az átfogó ismereteket, a helyes fogalmi gondolkodást, az ok-okozati kapcsolatok alkalmazását méri és értékeli. 

Mintaszigorlat

Szigorlati tematika

 

===================================================================

 

 

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMT

MTMT

 

Kiemelt publikációk