Nágel Árpád

Beosztás: 
mesteroktató
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.43
Email: 
arpi@math.bme.hu
Telefon: 
463-1384
Fogadóóra: 
kedd 10 – 11 h H épület 43 szoba
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G03
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G00
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G01
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G02
Matematika szigorlat G BMETE93BG04/G00
Matematika G3 BMETE93BG03/G02
Matematika G3 BMETE94BG03/H0
Matematika G3 BMETE93BG03/G00

Oktatás

Mottó: Nem lehet a tudást nagy kanállal enni.

===================================================================

    Matematika G3 gépész és terméktervező hallgatók részére

2. zárthely 2. zárthelyi megoldási-pontozási útmutató  Zárthelyi eredmények 

A Mat G01 és G05 kurzus eredményei. (Megtekintés: dec. 6. 10-11-ig a H43-ban.)

Fontos megjegyzések a 2. zárthelyi javításáról és pótlásáról:

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a két zárthelyi összpontszámának min. 40%-át, azaz a két 50 pontos zárthelyiből 40 pontot megszerezzen. A második zárthelyi javítása, illetve pótlása december 9-én (pénteken) lesz az előadás idejében és helyén.

1. Aki nem írta meg a második zárthelyit, de megírta az első zárthelyit vagy annak pótlását, pótolhatja ezt.(Nekik külön dolguk nincs, eljönnek és megírják.)

2. Írhatnak azon hallgatók is javító jelleggel, akik összességében nem érték el a 40%-ot (40pont). (Nekik külön dolguk nincs, eljönnek és megírják.)

3. Írhatnak azon hallgatók is javító jelleggel, akik összességében elérték a 40%-ot (40 pont) Ők legkésőbb dec. 7. 16:00-ig ezt a szándékot az arpi@math.bme.hu e-mail címen részemre jelezniük kell. Az új eredmény a régi helyére lép.

Követelmények

Gyakorlatok: 1.hét, 2.hét, 3.hét, 4.hét, 5.hét, 6.hét, 7.hét, 8.hét, 9.hét, 10.hét, 11.hét, 12.hét, 13.hét, 14.hét.

Előadás-gyakorlat ütemterv

Oktatási segédanyagok: Vektoranalízis (elmélet), Vektoranalízis (példatár), Vektoranalízis segédanyag  A 09.29. 14-16 és a 09.30. 12-14 elmaradt 4. gyakorlat anyaga. Differenciálegyenletek (elmélet), Differenciálegyenletek (gyakorlat) 

Mintazárthelyi: 1.mintazárthelyi, 2. mintazárthelyi

 

 

===================================================================

Matematika G szigorlat gépész és terméktervező hallgatók részére

Fontos információk:  Szigorlat letételére csak akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE93BG03) tantárgyat teljesítette.

A Matematika szigorlat a G1, G2 és a G3 témaköreit felölelő feladatsorból fog állni.  A szigorlat írásbeli. Az írásbeli teljesítményértékelés a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket kéri számon. Az 5 egyforma pontértékű gyakorlati feladat megoldásával összesen 100 pontot lehet elérni. Az írásbeli vizsga elméleti jellegű kérdéseket nem tartalmaz. A feladatok megoldására 100 perc áll rendelkezésre. A sikerességhez az írásbeli vizsgán el kell érni a pontok legalább 40%-át. 40 pont alatt: elégtelen (1), 40 ponttól: elégséges (2), 55 ponttól: közepes (3), 70 ponttól: jó (4), 85 ponttól: jeles (5).                                     

A négyes érdemjegyet szerzett hallgatók részére lehetőséget biztosítunk a vizsgaidőszak vége felé, hogy szóban javítsanak. A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményt a szigorlati bizottság értékeli és dönt az  érdemjegy egy osztályzattal való javításáról, megtartásáról vagy egy osztályzattal való rontásáról. A szóbeli teljesítményértékelés az átfogó ismereteket, a helyes fogalmi gondolkodást, az ok-okozati kapcsolatok alkalmazását méri és értékeli. 

Szigorlati feladatminták 

Szigorlati tematika

 

===================================================================

Matematika G2 gépész, terméktervező, mechatronikus és energetikus hallgatók részére

 

Mat G2 eredmények (1. 2. zh. pzh.)  Megtekintés: dec. 8.. (csütörtök) 10-11-ig a H43-ban. 

Az aláíráspótló zárthelyi dec. 14-én lesz 12-14-ig az IB026-ban. Erre a Neptunon keresztül jelentkezni kell!. 

Ez 1 db. 80 perces zárthelyi lesz az egész félév anyagából.

Követelmények

Gyakorlatok:   1., 2.-6. hét  

Előadás-gyakorlat ütemterv

Oktatási segédanyagok: Lineáris algebra (példatár) , Lineáris algebra (elmélet),  Függvénysorok (példatár)Függvénysorok (elmélet),  Többváltozós analízis (példatár),   Az elmaradt 2. előadás anyaga,   A 09.29. 12-14 elmaradt 4. gyakorlat anyaga,   Az elmaradt 8. előadás anyaga

Fontos információk zárthelyire: A második zárthelyi november 22-én 12-14-ig lesz a CHFMax-ban.   

Mintazárthelyi: 1. mintazárthelyi, 2. mintazárthelyi

 

===================================================================

Bevezető Matematika 

Szintrehozó példatár

1.és a 2.zárthelyi eredmények  Megtekintés Cs10-11 Hép. 43.

 

 

===================================================================

Folytonos dinamikai rendszerek

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMT

MTMT

 

Kiemelt publikációk