Nágel Árpád

Beosztás: 
mesteroktató
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.43
Email: 
arpi@math.bme.hu
Telefon: 
463-1384
Fogadóóra: 
kedd 10 - 11 h H épület 43 szoba
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G01
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G02
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G03
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G00
Matematika szigorlat G BMETE93BG04/G00
Matematika G3 BMETE94BG03/H0
Matematika G3 BMETE93BG03/G00
Matematika G3 BMETE93BG03/G02

Oktatás

Mottó: Nem lehet a tudást nagy kanállal enni.

===================================================================

    Matematika G3 gépész és terméktervező hallgatók részére

Követelmények

Gyakorlatok: 1.hét, 2.hét, 3.hét, 4.hét, 5.hét, 6.hét, 7.hét, 8.hét, 9.hét, 10.hét, 11.hét, 12.hét, 13.hét, 14.hét.

Előadás-gyakorlat ütemterv

Oktatási segédanyagok: Vektoranalízis (elmélet), Vektoranalízis (példatár), Vektoranalízis segédanyag

Fontos információ zárthelyire: Az első és a második zárthelyi a 6. és a 13. oktatási héten lesz az előadás idejében. A pontos hallgatói beosztást később közöljük.

Mintazárthelyi: 1.mintazárthelyi, 2. mintazárthelyi

 

 

===================================================================

Matematika G szigorlat gépész és terméktervező hallgatók részére

Fontos információk:  Szigorlat letételére csak akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE93BG03) tantárgyat teljesítette.

A Matematika szigorlat a G1, G2 és a G3 témaköreit felölelő feladatsorból fog állni.  A szigorlat írásbeli. Az írásbeli teljesítményértékelés a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket kéri számon. Az 5 egyforma pontértékű gyakorlati feladat megoldásával összesen 100 pontot lehet elérni. Az írásbeli vizsga elméleti jellegű kérdéseket nem tartalmaz. A feladatok megoldására 100 perc áll rendelkezésre. A sikerességhez az írásbeli vizsgán el kell érni a pontok legalább 40%-át. 40 pont alatt: elégtelen (1), 40 ponttól: elégséges (2), 55 ponttól: közepes (3), 70 ponttól: jó (4), 85 ponttól: jeles (5).                                     

A négyes érdemjegyet szerzett hallgatók részére lehetőséget biztosítunk a vizsgaidőszak vége felé, hogy szóban javítsanak. A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményt a szigorlati bizottság értékeli és dönt az  érdemjegy egy osztályzattal való javításáról, megtartásáról vagy egy osztályzattal való rontásáról. A szóbeli teljesítményértékelés az átfogó ismereteket, a helyes fogalmi gondolkodást, az ok-okozati kapcsolatok alkalmazását méri és értékeli. 

Mintaszigorlat

Szigorlati tematika

 

===================================================================

Matematika G2 gépész, terméktervező, mechatronikus és energetikus hallgatók részére

 

Követelmények

Gyakorlatok:   1., 2.-6. hét  

Előadás-gyakorlat ütemterv

Oktatási segédanyagok: Lineáris algebra (példatár) , Lineáris algebra (elmélet),  Függvénysorok (példatár)Függvénysorok (elmélet),  Többváltozós analízis (példatár) Az elmaradt 2. előadás anyaga

Fontos információk zárthelyire:

Mintazárthelyi: 1. mintazárthelyi, 2. mintazárthelyi

 

===================================================================

Szintrehozó példatár

Folytonos dinamikai rendszerek

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMT

MTMT

 

Kiemelt publikációk