Nágel Árpád

Beosztás: 
mesteroktató
Fokozat: 
PhD
Szoba: 
H.43
Email: 
arpi@math.bme.hu
Telefon: 
463-1384
Fogadóóra: 
Kedd 12-13 óra, H43 szoba
Önéletrajz PDF fájl

Kurzusok

Tantárgy neve Kurzus kód
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G03
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G00
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G01
Differenciálegyenletek alkalmazásai BMETE90MX51/G02
Matematika szigorlat G BMETE93BG04/G00
Matematika G3 BMETE93BG03/G02
Matematika G3 BMETE94BG03/H0
Matematika G3 BMETE93BG03/G00

Oktatás

Mottó: Nem lehet a tudást nagy kanállal enni.

==================================================================================

Differenciálegyenletek alkalmazásai

Követelmények

1. zh.   1. zh. megoldások    1. zh. eredmények (hamarosan)

Mintazárthelyi: 1.   2. 

Előadás-gyakorlat ütemterv

Fontos információk zh-ra: :Az első zárthelyi az 5. oktatási héten (márc. 28-án) lesz az előadás idejében és helyén.

Oktatási segédanyagok: Differenciálegyenletek (elméleti jegyzet), Differenciálegyenletek (példatár), Kiegészító matematikai példatár -IX.6. fejezet:Laplace-transzformáció, Gépészkari kiegészítő jegyzet, Folytonos autonóm rendszerek, Folytonos nemautonóm rendszerek

 Folytonos dinamikai rendszerek

==================================================================================

Matematika G szigorlat gépész és terméktervező hallgatók részére

Fontos információk:  Szigorlat letételére csak akkor jogosult a hallgató, ha a Matematika G3 (BMETE93BG03) tantárgyat teljesítette.

Szigorlati tematika

A Matematika szigorlat a G1, G2 és a G3 témaköreit felölelő feladatsorból fog állni. A szigorlat írásbeli. Az írásbeli teljesítményértékelés a gyakorlati (számítási, alkalmazási) ismereteket kéri számon. Az 5 egyforma pontértékű gyakorlati feladat megoldásával összesen 100 pontot lehet elérni. Az írásbeli vizsga elméleti jellegű kérdéseket nem tartalmaz. A feladatok megoldására 100 perc áll rendelkezésre. A sikerességhez az írásbeli vizsgán el kell érni a pontok legalább 40%-át. 40 pont alatt: elégtelen (1), 40 ponttól: elégséges (2), 55 ponttól: közepes (3), 70 ponttól: jó (4), 85 ponttól: jeles (5).                                     

Szigorlati feladatminták 

===================================================================

Matematika G3 gépész, terméktervező, mechatronikus és energetikus hallgatók részére

Követelmények

Mintazárthelyi: 1.  2. 

Előadás-gyakorlat ütemterv

Fontos információk:

Oktatási segédanyagok:   Vektoranalízis, Differenciálegyenletek (elmélet), Differenciálegyenletek (példatár)

===================================================================

 

Kutatás

Publikációk és hivatkozások:
MTMT

MTMT

 

Kiemelt publikációk